Logo gemeentenieuwsonline.nl

Hvob zoekt kandidaten voor de leefbaarheids-award

OVERBETUWE - Gezien de gemiddelde leeftijd en samenstelling (uitsluitend mannen) van het huidige bestuur zoekt huurdersvereniging HvOB nieuwe bestuursleden.

De voorkeur gaat, gezien het bovenstaande, uit naar twee vrouwen van maximaal zestig jaar (is geen harde voorkeur).

Vereiste: Woonachtig in Elst en in een Vivare woning. Enige vaardigheid op een PC (omgaan met Word en social media). Interesse in de sociale huursector. "Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur dan graag een korte CV naar hvob@outlook.com."

Note: Er is een vergoedingssysteem voor bestuursleden op basis van de fiscale mogelijkheden voor wat betreft vrijwilligerswerk.

Meer berichten