Logo gemeentenieuwsonline.nl

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

15 augustus: Maria tenhemelopneming:

Het feest van Maria tenhemelopneming is het feest van Maria’s overwinning. Na een leven waarin zij haar ‘fiat’ heeft waargemaakt, eindigt haar leven niet in het duister van de dood, maar in het licht van de Heer. In de prefatie van Hemelvaartsdag wordt, waar het gaat over Jezus’ hemelvaart, gebeden: ‘waarheen Hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen’. Reeds in de jonge kerk is Maria het beeld geworden van de mens die de Heer werkelijk hierin is gevolgd. De eerste lezing in de liturgie van Maria tenhemelopneming houdt ons een apocalyptisch beeld voor uit het boek van de Openbaring van Johannes: “Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Apok. 11,19). Zoals de maan een licht is in de nacht, zo is Maria de sterke vrouw die het duister niet in zich toelaat. En daarom eren wij haar op 15 augustus met woorden van haar lofzang: ‘Van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed’ (Lc. 1, 48-49).

Zaterdag: Maria tenhemelopneming.

Zondag 20e zondag door het jaar.


Zaterdag 15 augustus
Sint-Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming, K.Donders

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
H. Maria Geboorte Lent: 19.00 u, Woord en gebedsdienst , J. Kallen

Zondag 16 augustus
Sint-Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, P. Kuipers
O.L.V. ten Hemel Opneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming,
K. Donders

De eucharistieviering vanuit de Sint-Werenfriduskerk te Elst is te volgen via: www.facebook.com/stwerenfridus, Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478 / Ziggo kanaal 36) en na afloop via Youtube.com (R.K. parochie H. Maria Magdalena).

Alle vieringen zijn te volgen via www.kerkomroep.nl,

Meer berichten