Logo gemeentenieuwsonline.nl
11 juni 2020. Oudervogel met vier grote jongen (vale snavels). Al of niet met open snavel (om af te koelen). (foto: Henk van der Kooij)
11 juni 2020. Oudervogel met vier grote jongen (vale snavels). Al of niet met open snavel (om af te koelen). (foto: Henk van der Kooij) (Foto: )

Storkendrukte of storkenrust?!

BETUWE - Wat is dat toch met een mens? Jaren lette ik nauwelijks op Ooievaars. Totdat ik in de gaten kreeg dat er diverse geringde Storken (of Eibers of Ooievaars) rondlopen. Dit jaar ook gelet op de paalnesten in onze omgeving.

Door Henk van der Kooij

Het paalnest langs de Grift bij de Grebbeberg werd vroeg bezet. Lienden telt drie bezette paalwoningen: in De Tollewaard, bij de Rijnbandijk en bij de Beemdsestraat. En er kwam een paar tot broeden in een door storm gekopte populier bij boerderij De Wappert! Bij Ochten werd een boomnest betrokken aan de rand van het dorp (Cees Bakker heeft er ons over bericht in Hét Gemeente Nieuws van 4 maart en 15 april) en heeft Opheusden een bewoond paalnest vlak bij de Rijndijk.

Van het Beemdsestraatpaar, het Opheusdense paar en het Ochtense paar bleek één vogel geringd! Op de foto ziet u de bezetting van het karrewielnest in De Tollewaard: één oudervogel met vier jonge Ooievaars. Het is verbazend hoe ontspannen de oudervogel bij de grote jongen staat. Pa of ma: “Moet er dan geen dierlijk voedsel worden aangedragen worden? Elke dag vier van die grote snavels te eten geven is toch niet niks?” Blijkbaar staat de paalwoning in een voedselrijk gebied. En toch... deze vruchtbare woningplek trekt me niet. Ongetwijfeld is het uitzicht mooi, maar om nu elke dag hoog in de lucht zo dicht op elkaar te moeten zitten. Ik kan niet vliegen, maar houd wel van woonruimte. Ach, u snapt het: ik ben geen paalmens!

Meer berichten