Logo gemeentenieuwsonline.nl
9 mei. Een kievitsukkie op voedselpad in de Tollewaard. (foto: Henk van der Kooij)
9 mei. Een kievitsukkie op voedselpad in de Tollewaard. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: )

Een bont hummeltje

LINDEN - Het onverharde pad door de Tollewaard bij Lienden is voor een ieder die wil genieten van rust, landschap en vogels de moeite waard. De graslanden zijn verschillend. Er zijn groene vlaktes en vlaktes met een afwisselende, soortenrijke en droog-ogende vegetatiemat met open plekken.

Door Henk van der Kooij

Kieviten broeden graag in kort gras, afgewisseld met kale plekken: in bepaalde delen van de Tollewaard is de dichtheid aan broedende Kievieten hoog. Op 1 mei zag ik in de Tollewaard 3 kleine kievit kuikens in de vegetatie struinen. Op 9 mei hier weer geweest. Aan het begin van het pad nam ik twee kleine kuikens waar en iets verder op zelfs vier! Op de foto ziet u zo’n kievitshummeltje. Natuurlijk alarmeerden de waakzame oudervogels. Maar het kuiken op de foto liep rustig door de vegetatie heen op zoek naar voedsel. Kieviten zijn oogjagers. Volwassen Kievieten eten graag regenwormen (zijn in deze droge tijd moeilijk te pakken te krijgen) en allerlei soorten insecten, en hun larven. Ik verwacht dat de kuikens vooral op insecten jagen. Ze lopen, staan stil en pikken. Krijgen ze dan geen voedsel van de oudervogels? De jongen zijn nestvlieders: ze blijven na het uitkomen niet in het nest maar lopen in de omgeving ervan. Onder het waakzaam oog van de oudervogels moeten ze vooral voor zichzelf zorgen. Ik stond op het pad... en al lopende kwam een hummeltje, zo’n kievitsukkepuk mijn kant uit. Bijzonder zo’n bont ukkie lopend in een best gevaarlijke, relatief hoge plantenwereld!

Meer berichten