Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Vierde zondag van Pasen – zondag van de Goede Herder.

Lezingen: Hand. 2, 36-40, 1 Petr. 2, 20-25, Joh. 10, 1-10

Op deze zondag van de Goede Herder horen wij in het evangelie Jezus zeggen: “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.” Jezus gebruikt het beeld van de herder om zijn zending en zorg voor mij uit te drukken.

Wat ooit begon met de uitverkiezing en de zending van de twaalf is nu uitgegroeid tot een wereldwijde gemeenschap van christenen. De leerlingen zond Jezus na zijn opstanding uit met de opdracht de wereld in te gaan en allen te maken tot leerlingen. Herders hebben wij ook vandaag nodig in de verkondiging van het geloof. Het is deze zondag dan ook roepingenzondag.

Bisschop Lode Aerts van Brugge heeft voor deze zondag het volgende gebed geschreven:

‘Heer Jezus, Gij zijt de goede herder. Gij komt naar ons toe en roept ieder bij naam. Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. Draag zorg voor de kudde die Gij weidt. Open onze oren voor uw stem, neem onze angst weg om te antwoorden. Verdiep het vertrouwen van jonge partners om het met elkaar als gehuwden te wagen. Geef ons religieuzen en Godgewijden, profeten voor vandaag. Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk met de vreugde van uw evangelie. Schenk ons de priesters en diakens die we nodig hebben. Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte. Beziel elk van ons die uw naam als christen draagt. Laat niet toe dat zorgen ons verlammen. Roep uw Kerk naar buiten zodat uw Woord van Liefde in heel uw schepping wordt gehoord.’

Eucharistieviering zondag 3 mei om 10.00 uur in de St. Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus, Kanaal 1478 - Omroep Lingewaard.

Meer berichten