Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - Goede week – Stille week Toen wij een paar weken geleden te horen kregen van het bestuur van onze kerkprovincie dat de kerkdiensten tot en met Pinksteren werden afgelast, viel de moed mij haast in de schoenen. Een van mijn eerste vragen was: Hoe gaan we het grote feest van Pasen vieren?

Gelukkig is door creatief denken van velen snel een internetkerk ontstaan waardoor velen toch de mis kunnen volgen. Maar toch missen wij veel. De Goede week zouden wij nu beter met onze broeders en zusters van de reformatie de ‘stille week’ kunnen noemen Hoe kunnen wij deze week thuis gaan beleven? Paus Franciscus zette ons onlangs op het spoor. Midden in de corona-crisis en de wekenlang durende lockdown in Italië gaf de paus zijn zegen voor de wereld ‘Urbi et orbi’ vanaf een totaal leeg Sint-Pietersplein. Alvorens Franciscus die bijzondere zegen gaf, waar wij via de tv live getuige van konden zijn, zat hij een kwartier lang in biddend voor een altaar in het voorportaal van de basiliek. Bij de Heer zijn … dat is wellicht meer dan andere jaren ook onze weg in deze week van het herdenken van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen. Juist vandaag voelen wij in de hele wereld de kwetsbaarheid van ons bestaan en is er zoveel lijden wat mensen treft.

Het vieren van het Paasfeest nodigt ons uit om te zoeken naar dat wat waarde heeft, wat troost geeft, wat altijd blijft. U gewenst namens het team van pastores, pastoor K. Donders. In onze Maria Magdalenaparochie worden de vieringen direct uitgezonden via kerkomroep.nl (Elst, St. Werenfridus) & facebook.com/stwerenfridus: Woensdag 8 april 18.45 uur; Gebedsdienst Donderdag 9 april 19.00 uur; Instelling eucharistie; Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg meditatie; Vrijdag 10 april 19.00 uur Kruisverering; Zaterdag 11 april 21.00 Paaswake; Zondag 12 april 10.00 uur Pasen; Maandag 13 april 10.00 uur Paasmaandag. Meer informatie op www.rkparochiemariamagdalena.nl.

Meer berichten