Logo gemeentenieuwsonline.nl
Tino Martin te bewonderen in Driel
(foto: Lukassen Produkties)
Tino Martin te bewonderen in Driel (foto: Lukassen Produkties)

Feestweek 75-jarig jubileum RKSV Driel verplaatst

Maandag 23 maart jl. verscherpte de overheid de maatregelen om het Coronavirus beter te kunnen bestrijden. Tot 1 juni a.s. mogen er zoals bekend geen samenkomsten en evenementen plaatsvinden. Dit betekende ook direct dat onze feestweek in mei, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van RKSV Driel niet door kan gaan. Natuurlijk een enorme teleurstelling voor iedereen, maar een beslissing die volkomen begrijpelijk is gezien de situatie waarin we momenteel leven. Ook de jubileumcommissie kan zich vinden in het genomen besluit van de overheid; de gezondheid van ons alemaal gaat boven alles. Bovendien is het nog maar de vraag of iedereen in mei al behoefte heeft aan een groots feest heeft, waarbij nog steeds risico wordt gelopen. Nu is er voor iedereen duidelijkheid. De feestweek van 20 tot en met 24 mei gaat niet door!

De jubileumcommissie is gelijk aan de slag gegaan en is zich gaan beraden over de consequenties van dit besluit én hoe het nu verder moet met het 75-jarig jubileum. Er zijn verschillende scenario’s besproken en in zeer korte tijd is er veel overleg geweest met alle betrokkenen. Met hen hebben we gekeken naar de verschillende mogelijkheden. 

De jubileumcommissie heeft erg snel gehandeld en komt met de volgende mededelingen:

·         De feestweek wordt verplaatst naar 2021 (woensdag 12 mei tot en met zondag 16 mei 2021).

·         Het programma blijft exact hetzelfde als het oorspronkelijke programma van mei 2020.

·         De afspraken met alle partijen (leveranciers en sponsors) blijven ook in 2021 van toepassing.

·         Aangeschafte entreekaarten voor de Hollandse Avond en de Feestavond blijven geldig voor dezelfde avonden volgend jaar (respectievelijk donderdag 13 mei 2021 en zaterdag 15 mei 2021).

·         De activiteit met de Polen op zondag 20 september 2020 gaat vooralsnog door, maar wij volgen de ontwikkelingen in de komende periode nauwgezet.

·         De jubileumreceptie met aansluitend de feestavond op zaterdag 24 oktober 2020 gaat vooralsnog door, maar wij volgen de ontwikkelingen in de komende periode nauwgezet.

Snelle oplossing

De leden van de jubileumcommissie zijn blij dat er al snel een oplossing is gekomen en vinden het fijn om die ook al te kunnen delen met jullie. Veel mensen keken uit naar de feestweek en waren zeer enthousiast over het programma. We moeten er even op wachten, maar er is weer een mooi vooruitzicht. De jubileumcommissie gaat er alles aan doen om er ook in 2021 een fantastisch feest van te maken waar iedereen graag bij wil zijn. 

Heb je nog vragen?

Mogelijk ontstaan er naar aanleiding van bovenstaande informatie toch vragen. Hiervoor is er een speciaal mailadres beschikbaar: jubileum@rksvdriel.nl. De jubileumcommissie probeert vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Jubileumcommissie RKSV Driel

Ronald Linsen (voorzitter)

Meer berichten