Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst Hersenstichtingcollecte

ZETTEN - Van 27 januari tot en met 1 februari vond in Zetten, Andelst en Herveld de Hersenstichtingcollecte plaats.

Er is een 16-tal collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 2121 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting is dankbaar voor uw bijdrage. "Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl."

Meer berichten