Logo gemeentenieuwsonline.nl

'Onze plastic soep' in Grote Kerk in Elst

ELST - 'Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze plastic soep'. Met deze wending in het ‘Onze Vader’ wordt een actueel probleem aangestipt. Door het ‘onze schulden’ te vervangen door ‘onze plastic soep’ wordt ‘schuld’ concreet.

"De mens, die door God als behoeder over de aarde is aangesteld, is de aarde aan het vernietigen. Terwijl God ons brood tot leven geeft, vervuilen we het land waarop het graan groeit. De mens is niet langer de hoeder van Gods Schepping. In de viering van 23 februari in de Grote Kerkvan Elst vragen we aandacht voor het serieus nemen van goed rentmeesterschap. Dit onder de titel: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze plastic soep’."

Het is ook de titel van een aantal kunstwerken van Annemieke van der Kaa. Ze zag steeds vaker op straat plastic afsluiters van broodzakjes liggen. Overal lagen die kleine witte plastic sluitertjes. Ze kwam ze zelfs tegen in de natuur. Annemieke besloot de plastic clips te gaan sparen en er moderne schilderijen van te maken. Vrienden en mensen van de kerk hebben met haar meegespaard. Op de kunstwerken is ook veel plastic zwerfaval verwerkt. De verbeeldingen zetten, met een knipoog, de toeschouwers aan het denken over hun omgang met het milieu. Zondag 23 februari, 10.00 uur, Grote Kerk Elst.

Meer berichten