Logo gemeentenieuwsonline.nl

School's cool heet voortaan Forte School Overbetuwe

OVERBETUWE - Vanaf het nieuwe kalenderjaar gaat het project School’s cool, voor kwetsbare, maar kansrijke leerlingen, verder onder een nieuwe naam, namelijk Forte School Overbetuwe. Forte School Overbetuwe is één van de vele projecten die gecoördineerd worden door welzijnsorganisatie Forte Welzijn.

Het project blijft in de basis hetzelfde. Los van het landelijk concept, hebben we meer vrijheid en ruimte om het project nog meer in te bedden in het brede welzijnswerk waar Forte Welzijn voor staat. Hierin zien we een belangrijke meerwaarde voor het project en zo kunnen we nog meer op maat werken in het voorliggend veld waarin wij ons bewegen.

Leerlingen op het Primair en Voortgezet Onderwijs, waarbij het door omstandigheden even niet lekker loopt, komen in aanmerking voor wekelijkse ondersteuning door een vrijwillige mentor van Forte School. Een mentor komt wekelijks bij de leerling thuis om hem of haar te begeleiden bij dat wat het kind/ de jongere nodig heeft op het gebied van schoolse bezigheden. Denk aan het plannen van huiswerk, het oefenen van leerstof, het begeleiden bij het maken van een werkstuk, het zelfvertrouwen opbouwen of het samen lezen van een boek. Ook het maken en onderhouden van vriendschappen kan een hulpvraag zijn. Weer plezier in school krijgen en lekker in je vel zitten zijn belangrijke doelen.

Wil je meer informatie over Forte School? Mail gerust: danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl.

Meer berichten