Logo gemeentenieuwsonline.nl

Voordracht over de Vrijmetselarij

HEMMEN - Op dinsdag 21 januari om 20.00 uur verzorgt de Historische Kring Midden-Betuwe een voordracht over de Vrijmetselarij in Dorpshuis de Oude School in Hemmen. Marion van Maanen is de inleider.

De Vrijmetselarij bestaat zeker al sinds de achttiende eeuw en is altijd omgeven door een zekere geheimzinnigheid. Dat komt ook omdat er vaak machtige tegenstanders waren. Ook zijn er veel 'geheime' rituelen. Zoals zo velen, stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: 'Wat is mijn taak in deze wereld' en 'Waarom ben ik hier?'. Zij zoeken zelf, maar ook samen en met hulp van symbolen naar het 'Ken U Zelve' in het besef dat zij slechts een schakel zijn in de keten van het mensdom. Iedere schakel wordt geïnspireerd door het meebeleven van rituelen.
De symboliek komt van de bouw van kathedralen in de middeleeuwen. De toenmalige gilden kenden een leerstelsel waarin de vakman (zoals een metselaar) werd opgeleid van leerling, via gezel tot meester. Dit duurt drie tot vier jaar, echter iedereen blijft daarna altijd ook leerling! Een leerling in de vrijmetselarij tracht zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Als gezel toetst hij of zij de relatie tot de medemens. In de meestergraad bepaalt de Vrijmetselaar zijn houding tegenover het ongrijpbare: symbolisch aangeduid met de Opperbouwmeester 'de Heelals'. Zo tracht de Vrijmetselaar te komen tot een betere levenshouding.

De lezing is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. Van niet-leden van de Kring wordt een bijdrage van drie euro gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Meer berichten