Logo gemeentenieuwsonline.nl

Interkerkelijke ontmoetingsavond in Zetten

ZETTEN - Op donderdagavond 30 januari verzorgt stichting De Schakel weer een interkerkelijke ontmoetingssamenkomst. Bevlogen spreker en evangelist Arjan Baan zal spreken over het onderwerp “Hoe hou je een brandend hart voor Jezus”.

Arjan Baan is medeoprichter van de stichting Heart Cry. Deze stichting heeft twee belangrijke doelstellingen voor ogen, namelijk: geestelijke verdieping en bewustmaking van de noodzaak van opwekking. De avond is in ontmoetingscentrum De Verbinding aan de Stationsstraat 1 in Zetten. Aanvang lezing: 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur; sluiting 22:00 uur.

Er is een boekentafel aanwezig en een verkoopstand met Israëlproducten. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Meer informatie staat op www.deschakelzetten.nl www.heartcry.nl.

Meer berichten