Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles
  • (25)
    Evenement

Open Fractievergadering Burgerbelangen OverBetuwe (BOB

maandag 15 april 20:00 uur

OVERBETUWE - Het bestuur van de Vereniging Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) organiseert op 15 april haar tweede open fractievergadering (OFV).

Vanaf 20:00 uur wordt in de fractiekamer van BOB in het Gemeentehuis aandacht besteed aan in ieder geval de volgende onderwerpen:

- Stand van zaken rond De Vinkenhof

- Stand van zaken vestiging dependance Rijnstate

- Ondertunneling Rijksweg Noord (aan de hand van tekeningen)

- De politieke actualiteiten

Overige onderwerpen, die door de aanwezigen naar voren worden gebracht.


deel deze activiteit