Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

25ste Lions Bridge Drive

zaterdag 4 april 10:00 uur

VALBURG - De 25-ste Lionsbridgedrive zal gehouden worden op zaterdag 4 april (de zaterdag voor Palmzondag) in Het Wapen van Valburg in Valburg, aanvang 10.00 uur. Prijsuitreiking is om 17.00 uur. Het inschrijfgeld is eveneens als voorheen 25 euro per paar.

De netto-opbrengst gaat ook dit jaar weer naar de Manege zonder Drempels in Bennekom. Het doel van deze manege is om meervoudig gehandicapten het plezier van paardrijden te geven,liggend op een zogeheten huifbed. De Lionsclub Midden-Betuwe heeft al meerdere malen geld bijeen gebracht voor dit mooie doel. "U kunt inschrijven voor deze drive door 25 euro per paar over te maken op bankrekeningnummer: NL03 INGB 0001 2175 10 ten name van W.Schouten in Valburg onder vermelding van de namen van beide spelers en de speelsterkte. Doe het nu dan ben je vrijwel zeker van deelname, want er kunnen maximaal vijftig paren worden ingeschreven. Wie in aanmerking wenst te komen van meesterpunten moet even het lidmaatschapsnummer van de NBB aan ons doorgeven."

Er is een aparte groep voor beginnende spelers of thuisbridgers. De prijzentafel zal weer goed gevuld zijn. De prijzen gaan naar de paren, die in hun groep nummer 1 – 2 – 3 – 6 – 9 of 12 zijn geworden. In de middagpauze zijn diverse snacks,soep en belegde broodjes verkrijgbaar.


deel deze activiteit